Dzisiaj

Najnowsza organizacja NA PWrkalendarz NA PWr

Noworoczny koncert Grzegorza Turnaua

W sobotę, 17 stycznia 2015 r. o godzinie 18:00 w auli Budynku A-1 odbędzie się koncert noworoczny Grzegorza Turnaua z zespołem. Grzegorz Turnau stworzył swój własny styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawiązujący do muzyki jazzowej, smooth jazzowej, także do dokonań Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluśkiewicza. Podczas większości koncertów główne miejsce wśród instrumentów zajmuje fortepian, na którym gra sam Turnau.

17
sobota
18:00
stycznia